Välj en sida

Det Nya Arbetslivet – hur kan ditt företag dra nytta av möjligheterna i en modern arbetsmiljö?

Aldrig förr har vi haft så många möjligheter att få saker gjorda oavsett tid eller plats. Idag gör moderna lösningar det möjligt att skräddarsy teknik så att den anpassas till våra unika behov och önskemål. Antalet företag och organisationer som omfamnar ny teknik på ett inspirerande sätt blir fler och fler för varje dag.
Med en omvärld i ständig förändring är det viktigare än någonsin att välkomna nya möjligheter. Med digitaliseringen tar just nu flera svenska företag stora kliv mot modernare IT-miljöer, och ett nytt sätt att se på arbete som något man gör framför en plats man går till.
Vi arbetar aktivt med att hjälpa företag och organisationer att skapa rätt förutsättningar med modern teknik från Microsoft.

Ökat samarbete

Modern teknik möjliggör smarta, e ektiva möten. Digitala verktyg låter era personer arbeta i samma dokument, dela information och kommunicera med varandra.

Ökad mobilitet

Arbetsplatsen är inte längre en fysisk plats. Mobila verktyg gör distansarbete e ektivare och enklare, och bidrar till en bättre balans mellan arbete och fritid för medarbetarna.

Ökad exibilitet

Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen låter individer och grupper välja miljö utifrån situation och uppgift. Det underlättar samarbete och möten inom organisationen och stärker företagets kultur.

Ökade insikter

Analysverktyg med arti ciell intelligens kan ge insikter i medarbetarnas arbetssätt och användande av verktyg och arbetstid. Information som kan bidra till förståelse om hur resurser kan optimeras.

Ökad säkerhet

Moderna säkerhetsverktyg ser till att obehöriga inte får tillgång till företagets information, och skyddar företagets system från virus och andra cyberhot.